Om Hemsidan


Syftet med denna sida är att göra texten från Karl XII:s bibel som trycktes 1703 lättillgänglig online. Denna onlineversion försöker inte återskapa stilen i Karl XII:s bibel, utan har medvetet gjort vissa ändringar för att passa formatet. Vill man läsa den i sin ursprungsform så rekommenderar jag att köpa en faksimilupplaga.


Till att börja med så är alla bilder, fotnoter och anteckningar i marginalerna borttagna. Vissa delar har tagits bort för att fokusera på bibeltexten, vilket kan vara register om bibliska ord och mått, kronologin eller liknande. Detta berör främst delarna innan Första Moseboken.


Typsnittet är också ändrat från fraktur till antiqua, vilket är varför flera på varandra följande versaler har tagits bort (PAulus -> Paulus) och snedstreck har ersatts med kommatecken. HERren med tre stora bokstäver, vilket motsvarar יהוה, har ändrats till HERREN, medan HErren (två stora bokstäver, motsvarar אדוני) har ändrats till Herren.


Jag har utgått från den digitaliserade versionen på Litteraturbanken, där man också kan se avbildningarna från bibelexemplaret som digitaliseringen bygger på. Verket finns även på libris. Ett flertal fel har uppstått vid digitaliseringen, vilket är varför jag har valt att inte bara rätta till dessa fel utan alla tryckfel jag hittar, inklusive de tryckfel som står listade längst bak i KXII. En detaljerad lista med alla ändringar kan ses på andringar.txt. Om ni hittar fler fel i texten eller ändringar som inte står listade i filen ovan, hör gärna av er till kontakt@kxii.se.


Innehåll